Warsztaty suicydologiczne

Warsztaty suicydologiczne dla psychologów

Warsztaty dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych i służby zdrowia MSWiA dotyczące rozwijania kompetencji do realizacji profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego realizowane w 2019 roku.  Szkolenie 40-godzinne skierowane do psychologów zatrudnionych w służbach MSWiA obejmowało takie tematy jak: kryzys psychiczny, ostry stres i ich konsekwencje dla funkcjonowania człowieka; depresje i zaburzenia afektywne; zachowania suicydalne. 

Cele szczegółowe projektu:

  • przygotowanie i zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi rozpoznania i wczesnej diagnozy dotyczącej kryzysu psychicznego, depresji i zachowań suicydalnych,
  • przygotowanie uczestników do udzielania pomocy oraz prowadzenia oddziaływań profilaktycznych w środowisku funkcjonariuszy
  • rozwijanie kompetencji psychologów w zakresie rozpoznawania symptomów ostrego stresu, kryzysu psychicznego, depresji, zagrożenia suicydalnego i PTSD,
  • rozwijanie kompetencji psychologów w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,
  • rozwijanie kompetencji psychologów w zakresie budowania sieci wsparcia z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych, w tym służby zdrowia i pomocy społecznej,
  • rozwijanie kompetencji psychologów w zakresie uwrażliwienia kadry kierowniczej służb mundurowych podległych MSWiA w kierunku wczesnego rozpoznawania symptomów zaburzeń i zapewnienia wsparcia dla podwładnych
  • zapoznanie uczestników z istniejącymi w Polsce i za granicą rozwiązaniami profilaktycznymi w zakresie depresji i samobójstw.

 Program finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Lokalizacja:
Cała Polska
Odbiorcy:
Psycholodzy
Termin realizacji:
2019
Date:
Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

KONTAKT MAILOWY
kontakt@instytutep.pl

SOCIAL MEDIA