Jak przekonać rodziców do wdrażania elementów sztuki na co dzień?

Jak przekonać rodziców do wdrażania elementów sztuki na co dzień?

Poniżej przedstawiamy listę korzyści z wykorzystania sztuki jako elementu rozwojowego uczniów i uczennic. Warto porozmawiać na ten temat z „naszymi” rodzicami, aby pokazać im wartość, jaka stoi za wykorzystaniem technik artystycznych w czasie lekcji.

W czasie zajęć, które wykorzystują elementy sztuki i arteterapii uczniowie i uczennice:

 • Komunikują się ze światem zewnętrznym. Czerpią wiedzę o świecie z najbliższego otoczenia, prezentują ją we własnej twórczości, pobudzają i wyrażają myśli i emocje.
 • Dowiadują się więcej o sobie. Rozwijają refleksyjność.
 • Doskonalą małą motorykę i wspomagają integrację sensoryczną
 • Ćwiczą koncentrację uwagi: skupiają uwagę na danej czynności tu i teraz, koncentrują się na działaniu plastycznym, ćwiczą uważność.
 • Usprawniają myślenie: dokonują podstawowych operacji umysłowych, tj. analiza, synteza, uogólnianie, inicjują myślenie krytyczne.
 • Uczą się świadomie obserwować. Obserwują rzeczy, ludzi i zjawiska, pogłębiają wiedzę i orientują się w otaczającym świecie.
 • Rozwijają ciekawość poznawczą. Zaspokajają naturalna potrzebę badania, odkrywania i poszukiwania odpowiedzi.
 • Rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. Rozbudzają wyobraźnię twórczą. Poszukują, wymyślają, próbują, proponują własne rozwiązania, np. łączą materiały, mieszają techniki plastyczne. Tworzą własny styl ekspresji plastycznej.
 • Aktywizują potencjał twórczy. Rozwijają twórcze możliwości i zdolności. Budują twórczą postawę.
 • Eksperymentują. Poznają i stosują różne techniki i narzędzia plastyczne, eksperymentują z materiałami plastycznymi. W przyszłości przeniosą to na inne dziedziny.
 • Zaspokajają potrzebę tworzenia i ekspresji.
 • Uczą się otwartości. Otwierają się na emocje, uczucia i opinie innych, wyrażane w działaniach plastycznych. Dostrzegają inność i bogactwo różnorodności. Uczą się tolerancji i akceptacji.
 • Wdrażają się do współdziałania. Rozwijają zachowania prospołeczne i umiejętności współpracy w grupie.
 • Relaksują się. Uspokajają się, wyciszają, łagodzą stres, redukują zahamowania, wchodzą w stan równowagi emocjonalnej i czerpią przyjemność z procesu tworzenia.
 • Uwrażliwiają się na piękno. Dostrzegają piękno w różnych jego przejawach; w przyrodzie, otoczeniu, dziełach sztuki. Otwierają się, doznają wzruszeń i uniesień estetycznych w kontakcie ze sztuką.
 • Uczą się refleksji i opiniowania. Pogłębiają wiedzę o świecie, analizują, wyłączają myślenie krytyczne, budują własne opinie i dzielą się nimi.
 • Budują własną oryginalność. Uczą się być sobą, wyrażać siebie w sposób unikalny i autentyczny.
 • Nabywają szacunku dla innych. Stają się bardziej empatyczne. Uczą się szanować innych, ich uczucia, opinie, dzieła i sposoby wyrażania siebie.
 • Przełamują stereotypy. Wykazują się odwagą, ośmielają się patrzeć z innej perspektywy, robić coś inaczej niż wszyscy.
 • Pracują ze swoimi błędami. Uświadamiają i oswajają własne błędy i podejmują próby ich naprawy. Uczą się, że to naturalna część każdej aktywności.
 • Doskonalą własną samodzielność i wytrwałość.
 • Uczą się organizacji i porządkowania. Wprowadzają elementy planowania i organizacji w proces własnego działania, uczą się segregowania i utrzymywania porządku.
 • Odkrywają recykling i upcykling. Twórczo wykorzystują i przetwarzają materiały z odzysku. Nadają im nowy wymiar podnosząc do rangi dziecięcej „sztuki”.

Zastanów się, które z powyższych korzyści przekonają rodziców w Twojej szkole? W naszych działaniach wychowawczo-profilaktycznych warto komunikować takie wartości, aby tworzyć z rodzicami lepsze relacje oraz zachęcać do uczestniczenia w proponowanych przedsięwzięciach. To także oni w znaczącym stopniu wpływają na stosunek uczniów do samorozwoju oraz do sztuki.

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

KONTAKT MAILOWY
kontakt@instytutep.pl

SOCIAL MEDIA