Nasze działania

Programy

certyfikacja | programsmp.pl

Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0

Ogólnopolski program certyfikacyjny

Jedyny na skalę ogólnokrajową program certyfikacji, koncentrujący się na promocji i profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dostępny dla wszystkich placówek oświatowych w Polsce.

ebook | przewodnik.wychowaniewszkole.pl

Interaktywny Przewodnik

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

Narzędzie wsparcia przy tworzeniu programów wychowawczno-profilaktycznych

Kompleksowa wiedza w zakresie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

szkolenia | nvcwszkole.pl

Mediacje i Komunikacja bez przemocy

Dobra komunikacja środowisku lokalnym

Kompleksowy program wspierający środowiska przedszkolne i szkolne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych poprzez wdrożenie Komunikacji bez przemocy oraz mediacji jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

kompleksowe wsparcie | wawer.instytutep.pl

Program Wsparcia Zdrowia Psychicznego

Realizowany w dzielnicy Wawer

Warszawska dzielnica Wawer wdraża pełny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Szkole we wszystkich swoich placówkach publicznych.

kompleksowe wsparcie | superwizjawszkole.pl

Superwizja w szkole

Program rozwoju kompetencji nauczycieli

Narzędzie wsparcia nauczycieli chcących pracować nad swoimi kompetencjami i potrzebami

Forma poprawiania funkcjonowania placówki oświatowej

współpraca | klasterenergii.pl

Klaster energii w Wawrze

Działamy na rzecz pozytywnych zmian w środowisku naturalnym

Fundacja koordynuje działania Klastra Energii zrzeszającego podmioty, działające na obszarze dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Podejmuje działania promocyjne i edukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej.

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

KONTAKT MAILOWY
kontakt@instytutep.pl

SOCIAL MEDIA